ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

1 10 2015

cid n visa sign

12

UPDATE 1 ตุลาคม 2558

Cid Ccvi ticket plan b-4

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636 คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

30 09 2015

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558

แบ่งเป็นงานอุตสาหกรรม 133 คน เกษตร 2 คน

3

Click Departure V.2 M+A

1

dep ep 3

1.1.2

2

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS – TOPIK) ครั้งที่ 16

23 09 2015

4  click pro3 Hospital apcept

click pro2 passed 14 click pro2 passed 14 load dtl

1 2 3 43

15 09 2015

change picture size

14 09 2015

present of emergency

5 08 2015

DL Text update

18 05 2015

HRD Korea

17 12 2014

11Salary 2016

10 10 2014

N1

10 09 2014

b2
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 666 other followers