รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 15

22 05 2015

click pro2 examnie post

1.1

1.2

1.3

ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

20 05 2015

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558

แบ่งเป็น งานอุตสาหกรรม 22 คน เกษตร 2 คน

3

MC New 1 M+A

1

dep ep 3

1.1.2

2

ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

19 05 2015

cid n visa sign

12

UPDATE 19 พฤษภาคม 2558

112

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636 คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

18 05 2015

HRD Korea

17 12 2014

11

10 10 2014

N1

10 09 2014

b2
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 618 other followers