รับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 16

29 07 2015

click pro 2

16-1

16-2 16-3

ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

27 07 2015

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558

แบ่งเป็นงานอุตสาหกรรม 130 คน เกษตร 6 คน

3

Click Departure V.2 M+A

1

dep ep 3

1.1.2

2

ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

27 07 2015

cid n visa sign

12

UPDATE 27 กรกฎาคม 2558

ticket plan b-3

  ticket plan b-4

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636 คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

21 07 2015

DL Text update

4711

 

21 07 2015

Meeting Korea 1

ผลการทดสอบทักษะครั้งที่ 8

10 06 2015

Skill Test Ban Click 2

Skill Test Ban Click M

Skill Test Ban Click C

Skill Test Ban Click A

ประกาศ เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (MERS)

9 06 2015
 Untitled-Scanned-01
18 05 2015

HRD Korea

17 12 2014

11

10 10 2014

N1

10 09 2014

b2
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 647 other followers