ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

7 10 2015

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558

แบ่งเป็นงานอุตสาหกรรม 98 คน เกษตร 2 คน

3

Click Departure V.2 M+A

1

dep ep 3

1.1.2

2

7 10 2015

Ann test Venue

ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

7 10 2015

cid n visa sign

12

UPDATE 7 ตุลาคม 2558

Cid Ccvi ticket plan b-4

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636 คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS – TOPIK) ครั้งที่ 16

23 09 2015

4  click pro3 Hospital apcept

click pro2 passed 14 click pro2 passed 14 load dtl

1 2 3 43

15 09 2015

change picture size

Salary 2016

DL Text update

14 09 2015

present of emergency

18 05 2015

HRD Korea

10 10 2014

N1

10 09 2014

b2
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 666 other followers