ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

2 09 2015

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558

แบ่งเป็นงานอุตสาหกรรม 71 คน

3

click-departure-v-3

1

dep ep 3

1.1.2

2

ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

1 09 2015

cid n visa sign

12

UPDATE 1 กันยายน 2558 อัพเดทใหม่

ticket plan b-3

  ticket plan b-4

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636 คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 16

26 08 2015

click pro2 examnie post

sp16

รับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK (แบบปกติ) ครั้งที่ 19

17 08 2015

19.1

19.1.1

19.2

1

19.319.4

 

5 08 2015

1811

DL Text update

ผลการทดสอบทักษะครั้งที่ 8

10 06 2015

Skill Test Ban Click 2

Skill Test Ban Click M

Skill Test Ban Click C

Skill Test Ban Click A

ประกาศ เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (MERS)

9 06 2015
 Untitled-Scanned-01
18 05 2015

HRD Korea

17 12 2014

11

10 10 2014

N1

10 09 2014

b2
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 661 other followers