ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

17 04 2015

cid n visa sign

12

UPDATE 17 เมษายน 2558

112

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636 คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

15 04 2015

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

แบ่งเป็น งานอุตสาหกรรม 128 คน เกษตร 92 คน

3

MC New 1 M+A

1

dep ep 3

1.1.2

2

9 04 2015

caution of depart 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 18

8 04 2015

click test passed click pro3 Hospital apcept

click pro2 passed 14 click pro2 passed 14 load dtl

Skill Test Banner

1

2

pass bann 1

2-1

3

4

5

6

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS – TOPIK) ครั้งที่ 14

31 03 2015

click test passed click pro3 Hospital apcept

click pro2 passed 14 click pro2 passed 14 load dtl

1.1

2.1

3

4

5

6

17 12 2014

11

10 10 2014

N1

10 09 2014

b2
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 604 other followers