ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

3 07 2015

cid n visa sign

12

UPDATE 3 กรกฎาคม 2558

ticket plan b-3

  ticket plan b-4

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636 คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

1 07 2015

วันจันทร์ที่ 6 และวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

departure Click pro 5

3

departure Click pro 3 departure Click pro 6 departure Click pro 4

departure Click pro 2

dep ep 3

1.1.2

2

ผลการทดสอบทักษะครั้งที่ 8

10 06 2015

Skill Test Ban Click 2

Skill Test Ban Click M

Skill Test Ban Click C

Skill Test Ban Click A

ประกาศ เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (MERS)

9 06 2015
 Untitled-Scanned-01
18 05 2015

HRD Korea

17 12 2014

11

10 10 2014

N1

10 09 2014

b2
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 638 other followers