ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

29 05 2015

cid n visa sign

12

UPDATE 29 พฤษภาคม 2558

112

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636 คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

27 05 2015

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 (บินวันหยุดครับ)

แบ่งเป็น งานอุตสาหกรรม 13 คน เกษตร 13 คน

3

2.11

MC New 1 M+A

1

dep ep 3

1.1.2

2

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 15

22 05 2015

click pro2 examnie post

1.1

1.2

1.3

18 05 2015

HRD Korea

17 12 2014

11

10 10 2014

N1

10 09 2014

b2
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 621 other followers