ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

25 03 2015

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558

แบ่งเป็น งานอุตสาหกรรม 68 คน ก่อสร้าง 42 คน เกษตร 120 คน

3

MC New 1 TOTAL

1

dep ep 3

1.1.2

2

ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 18

20 03 2015

2

Caution 2

Pro Click Bangkok Pro Click Lampang

Pro Click Nakhonratchasima Pro Click Udonthani

ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

20 03 2015

cid n visa sign

12

UPDATE 24 มีนาคม 2558

112

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636 คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

การทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) แบบปกติ ครั้งที่ 18

11 02 2015

3

45

17 12 2014

11

10 10 2014

N1

10 09 2014

b2
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 599 other followers