การสอบ EPS-TOPIK

การสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)

บันทึกความเข้าใจการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีกำหนดให้คนงานที่จะเดินทางไปทำงานหลังวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ต้องสอบผ่าน (EPS-TOPIK) โดยกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีมอบหมายให้หน่วยงานของทางการสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบ ในประเทศไทยซึ่งผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ โดยที่ผ่านมาเรียกเก็บคนละ 25 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ 750 บาท) ในปัจจุบันมีการจัดสอบในประเทศไทยมาแล้ว แบบปกติ จำนวน 15 ครั้ง แบบปกติ ด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ครั้ง กรณีพิเศษ จำนวน 10 ครั้ง

ข้อสอบ ประกอบด้วย 2 ส่วน จำนวน ทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ดังนี้ (โดยตัดคะแนนผู้สอบผ่านไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน)**

1. การฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนน 100 คะแนน
2. การอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนน 100 คะแนน

Download ตัวอย่างข้อสอบความสามารถภาษาเกาหลี คลิ๊่กที่นี่ครับ

**อาจมีการเปลี่ยนคะแนนขั้นต่ำได้ตามความเหมาะสม


การจัดทำบัญชีรายชื่อคนหางาน

 บัญชีรายชื่อมีกำหนดระยะเวลาให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือก 1 ปี ข้อมูลคนหางานที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเมื่อครบ 1 ปีแล้ว แต่ไม่มีนายจ้างคัดเลือกจะถูกลบออกจากบัญชีรายชื่อ 

กรมการจัดหางานบันทึกข้อมูลคนงานที่สอบผ่านความสามารถ EPS-TOPIK ในโปรแกรม SPAS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึก และจัดส่งบัญชีรายชื่อให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลี อายุประกาศนียบัตรการสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี(EPS-TOPIK) มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ผู้สอบผ่าน EPS-TOPIK จะได้รับการจัดส่งข้อมูลให้ทางการเกาหลี แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้ทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี

2 การตอบรับ

15 06 2013
โจ

ผมดูรายชื่อผู้ที่สอบผ่านไม่ได้เลย ผมขอคำแนะนำด้วยนะครับ

15 06 2013
epsthailand

คุณต้องดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ครับ มีลิงค์ให้โหลดฟรี ที่หน้าเวป (Get Acrobat Reader) เพื่ออ่านไฟล์ครับ และถ้าเครื่องคุณมีโปรแกรม IDM ให้ปิดโปรแกรมไว้ ชั่วคราวครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 425 other followers

%d bloggers like this: