สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรชั้น 2 ถ.กำแพงเพชร-พรานกระต่าย
ต.หนองปลิง  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร.055-710023-4
e-mail : kpt@.doe.go.th
เชียงราย
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 อ.เมือง จ. เชียงราย 57000
โทร.053-718033-4, 756291
e-mail : cri@.doe.go.th
เชียงใหม่
อาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัด ถ. โชตนา อ.เมือง 50000
โทร.053-223325-6, 222875
e-mail :cmi@.doe.go.th
นครสวรรค์
1176/72-73 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก อ.เมือง จ.นคร สวรรค์ 60000
โทร.056-226534,227358
e-mail : nsn@.doe.go.th
น่าน
ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน 642 ม.4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง 55000
โทร.054-771362-3
e-mail : nan@.doe.go.th
พิจิตร
152/20 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-612834,613541
e-mail : pct@.doe.go.th
พิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่(ชั้น3) ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร.055-246257
FAX.055-249228
e-mail : plk@.doe.go.th
เพชรบูรณ์
122 ม.10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.056-720667-8
e-mail : pbn@.doe.go.th
แพร่
ศาลากลางจังหวัดแพร่หลังใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 540000
โทร.054-511721
e-mail : pre@.doe.go.th
แม่ฮ่องสอน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ถนน ขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร.053-611088,611972
e-mail : msn@.doe.go.th
ลำปาง
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ถ.ลำปาง-เด่นชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-218414,217647
e-mail : lpg@.doe.go.th
ลำพูน
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร.053-561113,561091
e-mail : lpn@.doe.go.th
เลย
22/1-2 ถ.ชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร.042-812594-5
e-mail : loe@.doe.go.th
สุโขทัย
285 หมู่ 1 ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-610218-9
e-mail : sti@.doe.go.th
อุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ชั้น2 ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-417016-7
e-mail : utt@.doe.go.th
อุทัยธานี
108/2-3 ถ.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร.056-513-024-5
e-mail : uti@.doe.go.th


ภาคกลาง
ชัยนาท
16 ถ.วงษ์โต อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร.056-413035-6
e-mail : cnt@.doe.go.th
นครนายก
173/42-43 ถ.สุวรรณศรบริเวณสถานีขนส่งศรี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร.037-313186, 312869
e-mail : nyk@.doe.go.th
นครปฐม
69/106 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร.034-250861-2
e-mail : npt@.doe.go.th
นนทบุรี
49/716-717 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.526-5835, 526-5592
e-mail : ntb@.doe.go.th
ปทุมธานี
35/4 หมู่ 1 ถ.ปทุมธานี-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.567-0630-3
e-mail : ptt@.doe.go.th
พระนครศรีอยุธยา
51/184-5 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร.035-213958, 213956, 335855
e-mail : aya@.doe.go.th
ลพบุรี
67/25-26 ม.6 ถ.นเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร.036-420365, 422906
e-mail : lri@.doe.go.th
สมุทรปราการ
6/2-4 ถ.ศรีนครินทร์ หมู่ 2 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.385-6817-8, 385-6820
e-mail : spk@.doe.go.th
สมุทรสงคราม
186 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.ลาด ใหญ่ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร.034-714342-3
e-mail : skm@.doe.go.th
สมุทรสาคร
1092/92 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร.034-427138, 820450
e-mail : skw@mail.doe.go.th
สระบุรี
636/3 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม อ.เมือง จ.สระ บุรี 18000
โทร.036-212179, 211208
e-mail : sri@.doe.go.th
สิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร.036-520238-9
e-mail : sbr@.doe.go.th
สุพรรณบุรี
ถ.มาลัยแมน (สุพรรณบุรี-ชัยนาท) อ.เมือง จ.สุพรรบุรี 72000
โทร.035-523621
e-mail : spb@.doe.go.th
อ่างทอง
10/4 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี (สายเก่า) ต.ตลาดหลวง อ.เมืองจ.อ่างทอง 14000
โทร.035-613038-9
e-mail : atg@.doe.go.th


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์
245 ถ.ธนะผล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร.043-813228-9
e-mail : kin@.doe.go.th
ขอนแก่น
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น (หลังเก่า) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.043-330732, 330553-4
e-mail : kkn@.doe.go.th
ชัยภูมิ
ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ต.ใน เมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร.044-821088-9
e-mail : cpm@.doe.go.th
นครพนม
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.อภิบาล บัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร.042-513114-5
e-mail : npm@.doe.go.th
นครราชสีมา
437/1 ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 300000
โทร.044-257718, 257710
e-mail : nma@.doe.go.th
บุรีรัมย์
47/93-94 ถ.ธานี ต.ใน เมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร.044-615006, 615004
e-mail : bum@.doe.go.th
มหาสารคาม
1112/350 ถ.ผังเมืองบัญชา(หลังห้างเสริมไทย) ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร.043-723540-1
e-mail : msm@.doe.go.th
มุกดาหาร
33/36-37 ภายในบริเวณสถานีขนส่งจังหวัด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร.042-613037-8
e-mail : mdh@.doe.go.th
e-mail : EMP.S@Chaiyo.Com
www.mukdaharn.co.th
ยโสธร
98 หมู่ 12 ถ.แจ้งสนิท ต.หาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร.045-711216-7
e-mail : yso@.doe.go.th
ร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร.043-515563-4
e-mail : red@.doe.go.th
ศรีสะเกษ
1420/8-9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร.042-714778-9
e-mail : ssk@.doe.go.th
สกลนคร
599 ถ.กำจัดภัย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.044-821088-9
e-mail : skk@.doe.go.th
สุรินทร์
3/30-31 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร.044-516017-8
e-mail : srn@.doe.go.th
หนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการ ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร.042-412860-1
e-mail : nky@.doe.go.th
หนองบัวลำภู
25/2 ม.9 ถ.อุดร-เลย สถานีขนส่งจังหวัด อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร.042-311424, 312021
e-mail : nbo@.doe.go.th
อำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 2 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ 34120
โทร.045-451679, 511034
e-mail : aen@.doe.go.th
อุดรธานี
765 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.042-347918-9, 347680
e-mail : udn@.doe.go.th
อุบลราชธานี
118/1-2 ถ.นครบาล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-255220, 263892
e-mail : ubn@.doe.go.th
www.geocities.com/ubonwork


ภาคตะวันออก
จันทบุรี
98-100 ถ.สฤษดิ์เดช ต.วัด ใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.039-325913-4
e-mail : cti@.doe.go.th
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.เรืองวุฒิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร.038-514842-3
e-mail : cco@.doe.go.th
ชลบุรี
ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั้น1 ศาลากลางจังหวัด ถ.มนตเสวี จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-279477
e-mail : cbi@.doe.go.th
ตราด
45/14-15 ถ.เทศบาล 5 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร.039-531374, 520218
e-mail : trt@.doe.go.th
ปราจีนบุรี
1/7 ถ.สม ใจอุทิศ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.037-214714, 213850
e-mail : pri@.doe.go.th
ระยอง
61/5 ถ.จันทอุดม-จิตรพันธ์ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร.038-622885-6
e-mail : ryg@.doe.go.th
สระแก้ว
1102-1103 ซ.สุขาภิบาล 1 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร.037-242716-7
e-mail : ske@.doe.go.th


ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี
245 ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-623453, 623455, 513900
e-mail : kri@.doe.go.th
ตาก
2/48-49 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.055-514569-70
e-mail : tak@.doe.go.th
ประจวบคีรีขันธ์
236 ถ.พิทักษ์ชาติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร.032-602270-1
e-mail : pkn@.doe.go.th
เพชรบุรี
2/94-95 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร.032-424112-3
e-mail : pbi@.doe.go.th
ราชบุรี
20/35  ถ.อุดมศิริ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร.032-322261-2
e-mail : rbr@.doe.go.th


ภาคใต้
กระบี่
16, 18 ถ.เจ้าคุณ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 075-611539, 611527, 621112
e-mail : kbi@.doe.go.th
ชุมพร
87 ม.1 บริเวณศูนย์ราชการ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077-504364-5
e-mail : cpn@.doe.go.th
ตรัง
25/66-67 ถ.สถานี อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075-214027-8
e-mail : trg@.doe.go.th
นครศรีธรรมราช
129-2 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-348003, 347329
e-mail : nrt@.doe.go.th
นราธิวาส
2/21 ถ.สถิตย์รายา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 073-514184, 514182
e-mail : nwt@.doe.go.th
ปัตตานี
197/2 ถ.โรงเหล้าสาย 2 อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 073-331089, 336020, 348000
e-mail : ptn@.doe.go.th
พังงา
45/59-60 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 076-411498
e-mail : pna@.doe.go.th
พัทลุง
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 074-614141, 614144
e-mail : plg@.doe.go.th
ภูเก็ต
51-53 ถ.เยาวราช ซ.1 ต.ตลาด ใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-219660-1www.geocities.com/phuketwork/e-mail : pkt@.doe.go.th
ยะลา
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 073-211589-90
e-mail : yla@.doe.go.th
ระนอง
399/120-121 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 077-824027-8
e-mail : rng@.doe.go.th
สงขลา
61 ถ.ศรีสุดลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.074-314845, 314950
e-mail : lm_ska@.doe.go.th
สตูล
5, 5/1 ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 074-722512-3
e-mail : stn@.doe.go.th
สุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000
โทร. 077-287344-5
e-mail : sni@.doe.go.th


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 666 other followers

%d bloggers like this: